כחלק משיפור השירות לטובת העובדים בחרמש של STIHL, ריכזנו למענכם טבלת אביזרי כיסוח משלימים, קסטות ודיסקים המתאימים לעבודה לפי דגם החרמש


טבלת התאמת אביזר כיסוח קסטה ודיסק לדגם החרמש

קוד פריטתיאור פריטחרמש FS-KMחרמש FS 38חרמש FS 56חרמש FS 85 חרמש FS 94 חרמש FS 120חרמש FS 250חרמש FS 131חרמש FS 460חרמש FSA 45 חרמש FSA 57חרמש FSA 60 חרמש FSA 90חרמש FSA 130חרמש FSA 135 
4008-710-2102קסטה
2-2 PolyCut - fsa45
          V     
4009-710-2104קסטה PolyCut 3-2       
   V    
4006-710-2134קסטה  PolyCut 6-2  V           V   
4002-820-2300קסטה PolyCut 28-2 V  V V VV  V V      V V
4003-710-2126קסטה PolyCut 48-2         V      
                 
4006-710-2125קסטה DuroCut 5-2
  V          V   
4002-710-2182קסטה 20-2 Durocut
   V V V V V     V V V
4005-710-2114קסטה 40-4 Durocut
         V      
                 
 4009-710-2106קסטה AutoCut 3-2C
           V    
4006-710-2121קסטה לחרמש נטען Autocut 4-2C
               
006-710-2126קסטה Autocut 6-2C
  V     
    V   
4002-710-2169קסטה Autocut 26-2C
 V  V V V V V      V V
                 
4008-710-2100קסטה Autocut 2-2
               
4002-710-2108
קסטה Autocut 25-2
 V  V V V V V V     V V
4002-710-2170קסטה Autocut 36-2
      V V V      V V
4003-710-2115קסטה Autocut 46-2
         V      
4002-710-2162קסטה Supercut 20-2
 V  V V V V V V     V V V
                 
4001-710-2105קסטה אוניברסלית FixCut 31-2
               
4002-710-2198קסטה
TrimCut C 32-2 
 V  V V V V V V     V V V
                 
4001-007-1003קיט דיסק עשביה GSB 250-32
 V   V V V V V      V V
                 
4112-713-4100דיסק נינג'ה
250-3 25.4 מ"מ
 V   V V V V V      V V
4119-713-4100דיסק נינג'ה
300-3 20 מ"מ

         V      
                 
4001-713-3812דיסק כיסוח לחרמש נטען GSB260-2
               
4001-713-3805דיסק כפול קטן
230-2 25.4 מ"מ

 V  V V V V V V     V V V
4000-713-4103דיסק כפול גדול
305-2 20 מ"מ

         V      
                 
4001-713-3801דיסק לחרמש
230-4 25.4 מ"מ

 V  V V V V V V     V V V
4001-713-3803דיסק לחרמש
230-8 25.4 מ"מ

 V  V V V V V V     V V V
                 
4112-713-4203דיסק שיני מסור
200-22 25.4 מ"מ

    V  V V V      V V
4112-713-4201
דיסק שיני מסור
200-80 25.4 מ"מ

       V        
4119-713-4200
דיסק שיני מסור
200-22 20 מ"מ

         V      
4000-713-4200
דיסק שיני מסור
200-44 20 מ"מ

         V      
4110-713-4204
דיסק שיני מסור
225-24 20 מ"מ

         V      
4000-713-4211
דיסק שיני מסור
225-36 20 מ"מ

         V      
4000-713-3903
דיסק כיסוח לעשביה גבוהה
         V