מושב עמיקם - משין גן
עמיקם 
046474482 
 א , ב , ד , ה 16:00 - 8:00
ג - סגור , ו 14:00 - 8:00

תחנת שרות מורשת :

 שרות מנועי בנזין

 שרות כלים נטענים

 שרות מוצרי חשמל 

 מערכת אבחון חכמה